Lotta Svärd – nainen ja maanpuolustus -näyttely

Puolustusministeri Jussi Niinistö avasi sotilasperinnenäyttelyn Nurmijärvellä 2.12.2017.

Lotta Svärd – nainen ja maanpuolustus -näyttely esittelee maamme maanpuolustusta naisten vapaaehtoistyön näkökulmasta.

Näyttelyn avajaispuheen piti Puolustusministeri Jussi Niinistö:

“Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat, sotasukupolven edustajat, hyvät naiset ja herrat

Kiitos näyttelyn isälle Hannu Laheelle ja hänen apulaisilleen arvokkaasta maanpuolustus- ja perinnetyöstä. Suomen satavuotisjuhlavuosi koostuu suuresta joukosta erilaisia tapahtumia, jotka koskettavat itsenäisyytemme aikakausia ja toimintoja. Puolustusministerinä näen, että sotiemme perinnön vaaliminen on erityisen tärkeää. Se on kansakokonaisuuden vaalimista, joka vahvistaa maanpuolustustahtoa. Suomi on syntynyt sodasta, ja itsenäisyytemme on rakentunut sodissa tehdyistä uhrauksista.

Käsillä olevassa näyttelyssä ”Lotta Svärd – nainen ja maanpuolustus” esitellään suomalaista maanpuolustusta vapaaehtoistyön näkökulmasta. Näyttelyesineistö kuvaa Lotta-järjestön osuutta taponnisteluissamme. Esineistö piirtää mieliimme kuvan sukupolvesta, jonka nuoruusvuodet täyttyivät velvollisuuksista. Naisista, joille yhteinen etu oli tärkeämpää kuin oma etu.

Lottien tehtävät olivat moninaiset. Lotat vastasivat paljolti aisti-ilmavalvonnasta niin rintaman läheisyydessä kuin selustassa. Valonheitinlotat osallistuivat kotiseudun ilmapuolustukseen tiiviissä yhteistyössä ilmatorjuntayksiköiden kanssa. Muonituslotat työskentelivät kaikkialla maamme muonituskeskuksissa. Pelkästään sotatoimialueella sadat lottien ylläpitämät muonituspisteet ruokkivat sotilaista ja siviileitä. Haavoittuneet sotilaamme saivat hoitoa lääkintälotilta niin rintamalla kuin selustassakin. Kaatuneiden evakuoimiskeskuksissa työskentelevät lotat valmistelivat sankarivainajat viimeiselle matkalleen kohti kotiseudun sankarihautausmaita. Lottien mittava työpanos vapautti kymmeniä tuhansia miehiä rintamalle.    

Lottien apuna oli kymmeniä tuhansia pienempiä käsipareja. Pikkulotat uurastivat Lotta Svärd-järjestön monilukuisissa jaostoissa: auttamassa muonituksessa, kokoamassa lääkintävarusteita ja keräämässä lumppuja tai muuta kierrätettävää tavaraa sotatuotannon raaka-aineeksi. He vapauttivat työllään suuren joukon vanhempia sisariaan raskaampiin tehtäviin.

Arvoisat kuulijat

Naisilla ja vapaaehtoisjärjestöillä oli merkittävä asema Suomen sotaponnisteluissa. Suomessa – toisin kuin esimerkiksi Saksassa – naiset mobilisoituivat laajalti maanpuolustustehtäviin. Lotta Svärd-järjestön ja Sotilaskotiyhdistyksen lisäksi muun muassa Martat, Maatalousnaiset ja Työläisnaisliitto kantoivat kortensa yhteiseen kekoon. Yleinen ilmapiiri ja yhteen hiileen puhaltamisen henki suosivat vapaaehtoistoimintaa sotiemme aikana. Yksin ei kukaan olisi pärjännyt.

Maanpuolustus muodostaa kokonaisuuden, jonka saralla on tilaa lukuisille toimijoille – aivan kuten sotiemme aikana. Suomalaisen yhteiskunnan kriisinsietokyky on maailman kärkiluokkaa – sitoohan yleinen asevelvollisuus pääosan yhteiskunnastamme maanpuolustukseen välillisesti. Emme kylmän sodan päätyttyä myöskään hylänneet täysin kokonaismaanpuolustuksen – totaalisen maanpuolustuksen – ajatusta. Tästä huolimatta kehitettävää ja vapaaehtoistyön kohteita on runsaasti. Suomalainen yhteiskunta on monimutkaisempi ja useampia kerroksia sisältävä kuin sotiemme aikana. Maatalousyhteiskunnasta on muodostunut tietoyhteiskunta, jonka haavoittuvuudet ovat nekin erilaisia kuin 40-luvulla.

En lähde pohtimaan syvällisemmin vapaaehtoisen maanpuolustuksen toimintakenttää, mutta selvää on, että potentiaalia on runsaasti. Jokaiselle käsiparille olisi käyttöä myös tämän päivän ja tulevaisuuden kriisissä. Suomi on juuri niin kestävä kuin suomalaiset yhdessä.

Arvoisat sotiemme veteraanit, lotat, sotasukupolven edustajat

Kiitän teitä uhrauksistanne isänmaamme hyväksi. Tekemänne työ ei mennyt hukkaan. Suomi on itsenäinen hyvinvointivaltio ja maailman paras maa meille suomalaisille.

Arvoisat läsnäolijat, näillä sanoin minulla ilo avata Lotta-Svärd – nainen ja maanpuolustus –näyttely.”