Lotta Svärd järjestö täyttää 95 vuotta!

Maaliskuussa 1921 perustetusta järjestöstä kehittyi talvi- ja jatkosodan aikana maailman suurin naisten vapaaehtoinen maanpuolustusjärjestö. Talvisotaan osallistui noin 240 000 naista, jotka vapauttivat rintamalle noin 100 000 miestä. Lottien rooli muonituksessa, lääkintähuollossa, ilmavalvonnassa ja muissa tehtävissä sotatoimialueella sekä kotirintamalla oli Suomen itsenäisyyden säilyttämisen kannalta merkittävä.

Edelläkävijä ja lottien kuntoutuksen tukija
Suomen hallitus joutui määräämään 23. marraskuuta 1944 Lotta Svärdin lakkautettavaksi rauhanehtojen vuoksi. Toiminta jatkui sotien jälkeen Suomen Naisten Huoltosäätiönä. Säätiö hoiti ruokapalvelua koko maassa ja palkkasi työntekijöiksi entisiä lottia tukeakseen näiden toimeentuloa ja koulutustoimintaa. Työmaahuolto muonitti mm. Helsingin olympialaiset vuonna 1952. Voidaankin sanoa, että Lotat toivat Suomeen nykyaikaisen työpaikkaruokailun. Työmaahuolto myytiin 1978 Oy Fazer Catering Ab:lle. Suomen Naisten Huoltosäätiö vaihtoi 29. kesäkuuta 2004 nimensä Lotta Svärd Säätiöksi.

Tänä päivänä Lotta Svärd Säätiö tukee vuosittain noin 2000:n lotan ja pikkulotan kuntoutusta. Vuodesta 1997 lukien säätiö on kuntouttanut 38000 lottaa. Avustustoimintaa säätiö rahoittaa vuokraamalla pääkaupunkiseudulla noin 500 omistamaansa asuntoa.

Aktiivisesti muuttuvan maailman mukana
Tulevaisuuden linjauksemme noudattelee säätiön perustaneiden lottien toiveita. Säätiö jatkaa toimintaansa yhteiskuntavastuuta kantaen lottien jälkeenkin avustamalla vähäosaisia ja apua tarvitsevia. Panostamme naisten vapaaehtoiseen maanpuolustustoimintaan ja tuemme koulutustoimintaa kriisitilanteissa. Jälkipolville perinnetyö ja historia välittyy Tuusulan lottamuseon toiminnan kautta. Museo yhdistää kulttuurin ja kohtaamiset sekä toimii aktiivisesti kasvatustyössä mukana.

Lotta Svärd järjestön perustamisen 95-vuotisseminaari järjestetään Tampereen yliopiston juhlasalissa lauantaina 19.3.2016 klo 10–15. Kalevantie 4, Tampere. Tasavallan Presidentin puoliso, Rouva Jenni Haukio, toimii tilaisuuden suojelijana. Seminaarissa puhuu mm. eduskunnan II varapuhemies Paula Risikko. Tilaisuuden järjestää Suomen Lottaperinneliitto.

Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Tarja Björkling-Pakarinen
tarja.bjorkling-pakarinen@lottasaatio.fi
puh. 050 527 2640