Miia-Susanna Koski on nimitetty Lotta Svärd Säätiön viestintäpäälliköksi

Miia-Susanna Koski on nimitetty Lotta Svärd Säätiön viestintäpäälliköksi 3.9.2018 alkaen. Kosken tehtäviin kuuluu Lotta Svärd Säätiön sisäisen ja ulkoisen viestinnän strategisten linjausten toteuttaminen. Lotta Svärd Säätiö toteuttaa tehtäväänsä ajan hengessä vuosina 1921-1944 toimineen Lottajärjestön arvomaailmaa kunnioittaen.  

Yhteiskunnallinen huoltotyö ja vapaaehtoistyö arjen turvallisuuden lisäämiseksi oli Lottajärjestön toiminnan perusta. Näitä samoja tehtäviä Lotta Svärd Säätiö toteuttaa myös tänä päivänä. Lotta Svärd Säätiön toiminnan keskiöön nousee lakkautetun Lottajärjestön jäsenten kuntouttaminen ja avustaminen. Tämän lisäksi Lotta Svärd Säätiö toteuttaa sen säännöissä määriteltyjä tehtäviä muun muassa tukemalla vapaaehtoista maanpuolustustyötä ja ylläpitämällä Lottamuseota.  

Lotta Svärd Säätiön tavoitteena on tulevaisuudessa tavoittaa entistä tehokkaammin kuntoutusta tai avustusta tarvitsevat lakkautetun Lottajärjestön jäsenet, tehdä lottien ja pikkulottien työtä yhteiskuntamme hyväksi entistä näkyvämmäksi perinne -ja museotoiminnan kautta sekä omalla toiminnallaan lisätä suomalaisten arjen turvallisuutta. 

Lotta Svärd Säätiön yhteiskuntavastuun tarkoituksena on nyt ja tulevaisuudessa edistää välittämistä, antaa tukea sitä tarvitseville ja tarjota kanava hyvän tekemiselle kunnioittaen Lottajärjestön ja sen jäsenten työtä ja arvomaailmaa.