Ansökan om bidrag

 

Mindre bemedlade lottor, vars beskattningsbara årliga inkomster är under 23 000 euro, kan ansöka om ekonomiskt bidrag för personlig hälsovård och sjukkostnader hos Lotta Svärd Stiftelsen. Stiftelsen beviljar inte begravningsbidrag.

Vi ber er skicka följande uppgifter till Stiftelsen:

Lotta Svärd Stiftelsens ansökningsblankett, där följande uppgifter framgår:

  • I vilka uppgifter, var och hur länge den sökande har verkat som lotta eller smålotta.
  • Användningsändamålet för bidraget (exempelvis glasögon, tandläkare, tandprotes, läkemedel, hjälpmedel etc.).
  • En utredning av den sökandes ekonomiska situation.
  • Obs! Bidrag beviljas inte för utgifter för renovering av bostad, el, vatten och dylika utgifter som hänför sig till boendet, hyror, hemservice, städning, vårdhemsutgifter, reseutgifter eller löner för assistenter.

En sökande som ansöker för första gången ska bifoga en kopia av sitt beskattningsintyg.

Stiftelsens arbetsutskott fattar beslut om beviljande av rehabilitering och bidrag.

För att kunna behandla er ansökan ber vi er fylla i alla fält på blanketten och bifoga de begärda bilagorna.

 

Mer information ges av Tjänsteansvarig Heli Niemelä (09) 4770 2881 /må–to kl. 9–11.30 e-post: fornamn.efternamn(at)lottasaatio.fi

Ansökningar om rehabilitering och bidrag skickas till adressen:

Lotta Svärd Stiftelsen
Mannerheimvägen 93
00270 Helsingfors

 

Länk till blanketten.