Ansökan om lottarehabilitering

LOTTA SVÄRD-ORGANISATIONENS lottor och smålottor har möjlighet att ansöka om rehabilitering som bekostas av Lotta Svärd Stiftelsen. Rehabilitering kan beviljas utifrån prövning som antingen rehabilitering i rehabiliteringscenter eller som öppen rehabilitering i ett fysikaliskt institut eller av en för uppgiften utbildad person hemma hos den rehabiliterade.

Ansökan om rehabilitering sker med Lotta Svärd Stiftelsens ansökningsblankett, med en redovisning över verksamheten som lotta (lokalavdelning eller ort, datum, lotta- eller smålottauppgifter). Man kan be om lottauppgifter i Riksarkivet och i Försvarsministeriet. Bristfälliga uppgifter försenar behandlingen av ansökningen.

I samband med rehabilitering i rehabiliteringscentrer betalar Lotta Svärd Stiftelsen resan till centret och hem igen, enligt billigaste färdmedel. Om man måste använda t.ex. taxi för att ta sig till och från rehabiliteringscentret bör man i förväg komma överens om detta med stiftelsens rehabiliteringsplanerare.

Till ansökan bifogas:

1. Kopia av läkarutlåtande eller annan redogörelse över hälsotillståndet, ur vilket den ansökandes fysiska och psykiska funktionsförmåga framgår. Läkarutlåtandet returneras inte.
2. Övriga eventuella bilagor med anknytning till tiden som lotta (till exempel fotostatkopior på fotografier, betyg från lottakurser eller organisationens medlemskort). Ansökan kan behandlas också utifrån den              ansökandes berättelse.
3. Utredning över annan rehabilitering den ansökande har fått.

För att vi ska kunna behandla Er ansökan ber vi Er fylla i alla punkter i ansökningsblanketten och sända oss begärda bilagor.

Ytterligare information ger rehabiliteringsplanerare
     Vanamo Määttä (09) 4770 2886 / mån-to kl 9-11.30
     växel/information (09) 4770 2881 / mån-to kl 9-11.30
     e-post: fornamn.efternamn(at)lottasaatio.fi

Rehabiliterings- och understödsansökningar skickas till adressen:

Lotta Svärd Stiftelsen
Mannerheimvägen 93
00270 Helsingfors

Länk till blanketten.