Personal

Adress: Mannerheimvägen 93 A, 00270 Helsingfors
Tfn (09) 4770 2881

Björkling-Pakarinen Tarja Direktör (09) 4770 2883  
Hirvi Johanna Huvudbokförare (09) 4770 2885  
Ilola Tiina Kalkyleringchef (09) 4770 2882  
Määttä Vanamo Rehabiliteringsplanerare  (09) 4770 2886 mån-to 9-11.30
Niemelä Heli Service manager  (09) 4770 2881 mån-to 9-11.30

 E-postadresserna i formen:

Kansliets personal: fornamn.efternamn(at)lottasaatio.fi