Organisationens historia

Organisationens historia sammanfattas i webbplatsen www.perinne.fi (på finska).