Lotta Svärd Stiftelsens grundande

I krigets slutskede hösten 1944 grundade Lotta Svärd-organisationens centralstyrelse Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor. Stiftelsens syfte var att sörja för och bistå kvinnor och barn som hade drabbats av kriget. Stiftelseurkunden undertecknades av Fanni Luukkonen, Irma Turunen och Maja Genetz. Enligt de nu gällande stadgarna kan stiftelsen också stöda krishanteringsutbildning för kvinnor samt värna om lottatraditionerna. Stiftelsen fyllde 60 år 2004 och fick då ett nytt namn, Lotta Svärd Stiftelsen.

Innan Lotta Svärd-organisationen upplöstes den 23 november 1944 hade lokalavdelningarna hunnit donera egendom till den nygrundade stiftelsen. En del av organisationens medel måste dock överlämnas till staten. Stiftelsen använde genast av de donerade medlen till arbetet med att ta hand om lottor och barn. Man utökade också medlen genom att införskaffa fastigheter och grunda affärsföretag. Efter kriget var bostadsbristen stor i Finland. Stiftelsen lät på Mannerheimvägen 93 i Helsingfors bygga ett aravabostadshus, i vilket man inrättade bostäder till lottor som återvänt från kriget samt till familjer.

Senare grundade man en särskild rehabiliteringskommitté, som har styrt tidigare lottor till rehabilitering inom öppenvård eller på institution. Också många krigsinvalid- och veteranorganisationer och särskilt deras kvinnoavdelningar har fått bidrag i form av rehabiliteringsredskap och -materiel eller ekonomiskt bistånd. Stiftelsen har dessutom hyresbostäder i Helsingfors, Esbo och Tusby. Anvisningar och blanketter för rehabilitering och understöd finns under flikarna Rehabilitering och understöd.

År 1994 firade Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor (numera Lotta Svärd Stiftelsen) sitt femtioårsjubileum. Märkesåret till ära lät Stiftelsen bygga Lottamuseet i Syväranta, Tusby. Genom detta ville man hedra Finlands lottors arbete och värna om deras minne. Byggnaden stod klar år 1995 och öppnades för allmänheten på Lottadagen den tolfte maj 1996. I Syväranta finns också byggnaden Ruotsinmaja, en donation av Sveriges lottor som uppfördes som ett konvalescenthem för lottor genast efter vinterkriget.

Affärsverksamheten

När kriget tog slut började den finska staten planera återuppbyggnaden av norra Finland. Samtidigt var man inom Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor (nu Lotta Svärd Stiftelsen) bekymrad för hur lottor som förlorat sina hem i kriget skulle försörja sig. Maja Genetz och Tellervo Hakkarainen kläckte idén om en organisation, som kunde sköta bespisningen vid återuppbyggnadens byggarbetsplatser. Det var lätt att inleda en sådan verksamhet eftersom man kunde anställa tidigare fältkökslottor, som var fullt utbildade att sköta bespisning av stora mängder människor.

På ett möte den andra november 1944 beslöt man grunda en registrerad förening, Työmaahuolto ry, som skulle sköta bespisningar. Den nya föreningen fick donationer från många håll, till exempel två tvättambulanser och en lastbil av märket Volvo av organisationen Lotta Svärd. Työmaahuolto ry skötte direkt efter kriget bespisningen vid många byggarbetsplatser i norr.

År 1948 beslöt man lägga ner föreningen Työmaahuolto och fortsätta verksamheten som ett aktiebolag, Työmaahuolto Oy. Arbetsplatsbespisningen som föreningen börjat med växte, och verksamheten överfördes till aktiebolaget Työmaahuolto Oy. Aktiemajoriteten innehades av Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor (nu Lotta Svärd Stiftelsen). Aktiebolagets verksamhet växte snabbt och omfattade snart hela landet. Bolaget anlitades vid alla storevenemang i Finland. Bland andra Nokia, Neste, Rautaruukki, Posten och Outokumpu använde sig av Työmaahuoltos tjänster. Den allra största utmaningen var bespisningen under de olympiska spelen i Helsingfors år 1952, då Työmaahuolto Oy inrättade nio fältmatsalar, som dagligen besöktes av cirka 75 000 matgäster.

Affärsverksamheten växer

Työmaahuolto Oy:s verksamhet växte i de rådiga ex-lottornas händer. Restaurangen White Lady på Mannerheimvägen 93 var en av företagets mest kända dotterbolag. White Lady var känd som en högklassig restaurang, men också som den veterligen första restaurangen dit kvinnor kunde komma utan herrsällskap. Bland de övriga dotterbolagen kan nämnas partiaffären Suuros Oy samt Ruova Oy i Tammerfors. Työmaahuolto Oy utvecklade vid sidan av den traditionella personalbespisningen nya områden som flygplanscatering och skolbespisning. Ekonomierådet Tellervo Hakkarainen verkade i många år som bolagets verkställande direktör.

Understödsverksamhet och försäljningen av Työmaahuolto

År 1977 omsatte Työmaahuolto Oy och dess systerbolag cirka 80 miljoner och antalet anställda uppgick till 1 800. Työmaahuolto Oy verkade enligt ägarnas ideologi och bistod årligen många ideellt besläktade organisationer som krigsinvaliderna och föreningar med frivillig verksamhet för landets försvar. År 1978 såldes affärsverksamheten till Oy Fazer Catering Ab (nuvarande Amica). Av dotterbolagen behöll Vårdstiftelsen för Finlands kvinnor (nu Lotta Svärd Stiftelsen) Pyykkivakka Oy (nuvarande Lottavakka Oy).

Upplösningen av Lotta Svärd-organisationen

Lotta Svärd Stiftelsens rötter finns i organisationen Lotta Svärd, som upplöstes efter krigen. Kvinnorna, som outtröttligt arbetade för landets försvar, och organisationen Lotta Svärd har spelat en viktig roll när Finland blev självständigt och sedermera behöll sin självständighet. Organisationen Lotta Svärds värden och ideal lever fortfarande kvar i stiftelsens verksamhetsidé.

 

KÄLLA: Kleemola Irja: Suomen Naisten Huoltosäätiö 1944-1994. SNHS 1994.