Årets Lotta

Till Årets Lotta kan väljas en finländsk kvinna som meriterat sig i lottaarbetet eller som träget i äkta lottaanda verkat för andras väl. I framtiden har man för avsikt att be olika organisationer om förslag till Årets Lotta. Utnämningen fastställs årligen på Självständighetsdagen.

Utnämningen kan också ges till en gemenskap, som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

Årets Lotta 2007  Tellervo Hakkarainen

Årets Lotta 2008  Hilda Laasonen

Årets Lotta 2009  Raili Malmberg

Årets Lotta 2010  Riitta Uosukainen

Årets Lotta 2011  Aune Rahola

Årets Lotta 2012  Elisabeth Rehn

Årets Lotta 2013  Marjatta Usva

Årets Lotta 2014  Helvi Frick

Årets Lotta 2015 Aura Aumo

Årets Lotta 2016 Maija Kitinoja

Årets Lotta 2017 Ritva Tuulos

Årets Lotta 2018 Airi Nieminen