Säätiö tänä päivänä

Lotta Svärd Säätiön juuret ovat noin 240 000-jäsenisessä Lotta Svärd – järjestössä. Uupumatonta maanpuolustustyötä tehneillä naisilla ja Lotta Svärd – järjestöllä on ollut tärkeä merkitys Suomen itsenäistymisessä ja itsenäisyyden säilyttämisessä. Lotta Svärd – järjestön arvot ja ihanteet ovat osa säätiön nykyistäkin toiminta-ajatusta.

Säätiön tarkoituksena on sen sääntöjen mukaan Lotta Svärd -hengessä

  • Huoltaa ja avustaa sodan tai muun kriisin johdosta tai sen seurauksista kärsimään joutuneita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka auttavat edellä mainittuja henkilöitä.
  • Avustaa naisten koulutusta toimimaan kriisitilanteissa sekä
  • Vaalia lottaperinteitä ja ylläpitää museo- ja näyttelytoimintaa.
Kuntouttamalla elämänlaatua ja lisää toimeliaita vuosia

Tärkeä osa säätiön tämän päivän toimintaa on kuntouttaa ja avustaa entisiä lottia, jotka sodan aikana tekivät korvaamattoman arvokasta työtä isänmaamme hyväksi. Kuntoutus tapahtuu joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Kuntoutuksiin kotimaisissa kuntoutuslaitoksissa on osallistunut säätiön kustantamana vuosittain 1000 – 1500 lottaa. Niille lotille, jotka eivät enää kykene tai halua laitoskuntoutukseen, pyritään järjestämään avokuntoutusta fysikaalisissa hoitolaitoksissa tai kotona. Vähävaraisia lottia avustetaan sairauskustannuksissa ja kotona asumista helpottavien apuvälineiden hankinnassa. Säätiön on avustanut vuosittain veteraani- ja sotainvalidijärjestöjä. Lue lisää kuntoutuksesta ja avustuksista.

Merkittävä vuokra-asuntojen tarjoaja

Säätiön vuokra-asunnot sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Tuusulassa. Vuokraustoiminnasta saadut tulot ovat osaltaan mahdollistaneet sen, että säätiö on voinut jatkaa keskeytyksettä tärkeintä tehtäväänsä, lottien kuntouttamista. Täytä sähköinen asuntohakemus.