Lotta Svärd Säätiö -konserni

Tietosuojapolitiikkamme

Lotta Svärd Säätiö -konsernille on ensiarvoisen tärkeää kunnioittaa asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä ja tietosuojaa. Suomessa noudatetaan EU/ETA-alueen tieto- ja yksityisyydensuojasäädöksiä sekä -direktiivejä. Tietosuojapolitiikkamme perustuu EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen (EU) 2016/679.

Lotta Svärd Säätiö -konserni on sitoutunut estämään tietojen luvattoman käyttämisen, luovuttamisen ja muun asiattoman käsittelemisen. Lisäksi olemme sitoutuneet varmistamaan, että tietoja käytetään oikein tietoturvan ja turvallisen käytettävyyden takaamiseksi. Osana sitoutumistamme käytämme kohtuullisia fyysisiä, teknisiä ja hallinnollisia menetelmiä keräämiemme ja käsittelemiemme tietojen turvaamiseksi.

Soveltamislaajuus

 Tietosuojapolitiikkaa sovelletaan kaikkiin Lotta Svärd Säätiö -konsernin toimintaprosesseihin ja sivustoihin, toimialueisiin, mobiiliratkaisuihin, pilvipalveluihin, yhteisöihin ja kolmannen osapuolen sosiaalisiin verkostoihin.

Asiakasrekisterien tietosuojaselosteet:

LSS tietosuojaseloste asiakasrekisteri – kuntoutukset ja avustukset

LSS tietosuojaseloste asiakasrekisteri – vuokralaiset