Lotta Svärd Stiftelsen har sedan år 2007 utsett Årets Lotta. Till Årets Lotta kan väljas en finländsk kvinna som meriterat sig i lottaarbetet eller som träget i äkta lottaanda verkat för andras väl. Utnämningen fastställs årligen vid en fest vid tiden för självständighetsfirandet.

Utnämningen kan också ges till en grupp som uppfyller de ovan nämnda kriterierna.

Årets Lotta får motta ett diplom samt ett numrerat Lottasmycke formgett av arkitekt Marja Hämäläinen.