Lottarehabilitering

Lotta Svärd-organisationens lottor och smålottor har möjlighet att ansöka om rehabilitering som bekostas av Lotta Svärd Stiftelsen. Rehabiliteringen kan beviljas utifrån prövning, antingen som rehabilitering i ett rehabiliteringscenter eller som öppen rehabilitering i ett fysikaliskt institut eller av en för uppgiften utbildad person hemma hos den rehabiliterade.

Ansökan om rehabilitering sker med Lotta Svärd Stiftelsens ansökningsblankett som omfattar en redovisning över verksamheten som lotta (lokalavdelning eller ort, datum, lotta- eller smålottauppgifter). Lottauppgifter kan fås av Riksarkivet. Bristfälliga uppgifter fördröjer behandlingen av ansökan.

I samband med rehabilitering i rehabiliteringscentra betalar Lotta Svärd Stiftelsen resan till centret tur och retur, enligt förmånligaste färdmedel. Om det krävs till exempel taxi för resan till och från rehabiliteringscentret bör man i förväg komma överens om detta med stiftelsens rehabiliteringsplanerare. Taxin ska inte beställas som direktersättningsresa.

Till ansökan bifogas:

  1. Kopia av läkarutlåtande eller annan redogörelse över hälsotillståndet, ur vilket den ansökandes fysiska och psykiska funktionsförmåga framgår. Läkarutlåtandet returneras inte.
  2. Övriga eventuella bilagor med anknytning till tiden som lotta (till exempel fotostatkopior på fotografier, betyg från lottakurser eller organisationens medlemskort). Ansökan kan behandlas också utifrån den ansökandes berättelse.
  3. Utredning över annan rehabilitering den ansökande har fått.

För att vi ska kunna behandla er ansökan ber vi er fylla i alla punkter i ansökningsblanketten och sända oss begärda bilagor.

Information +358 9 4770 2881 eller +358 9 4770 2886 / må-fre kl 9.00 – 16.00

Rehabiliterings- och understödsansökningar skickas till adressen:

Lotta Svärd Säätiö

Mannerheimintie 93

00270 Helsinki

Rehabiliterings- och understödsansökningar