Lottarehabilitering

Lotta Svärd Stiftelsens rehabiliteringstjänster för lottor och smålottor

De kvinnor, lottor och smålottor, som tjänstgjorde i den upplösta lottaorganisationen har möjlighet att ansöka om rehabilitering bekostad av Lotta Svärd Stiftelsen.  Lotta Svärd Stiftelsen verkar inom den tredje sektorn. Tjänsterna som stiftelsen tillhandahåller för lottor och smålottor ersätter inte kommunernas lagstadgade tjänster för äldre, utan kompletterar dem. Stödformer, som erbjuds äldre personer av andra instanser, utesluter inte möjligheten att få rehabilitering bekostad av Lotta Svärd Stiftelsen, eller vice versa. Rehabilitering kan beviljas lottor en gång per år och smålottor vartannat kalenderår.

Lotta Svärd Stiftelsens utbud av tjänster omfattar rehabiliteringstjänster för olika behov. När man ansöker om rehabilitering kan man framföra önskemål om rehabiliteringsform, samt plats för rehabiliteringen när den inte sker i hemmet. Stiftelsens rehabiliteringskommitté fattar det slutliga beslutet om hur och var rehabiliteringen förverkligas. Kommitténs främsta målsättning är att utifrån personens utgångspunkt och livssituation hitta den bästa möjliga rehabiliteringsformen för varje lotta eller smålotta som har beviljats rehabilitering.  Rehabiliteringen beviljas utifrån prövning, antingen som rehabilitering på institution eller som stimulerande rehabilitering i öppen vård.

Rehabilitering på institution

För vem lämpar sig rehabilitering på institution?

Rehabilitering på institution lämpar sig för personer som kan fungera självständigt utan assistent både i vardagen och under rehabiliteringsperioden.  Rehabilitering på institution lämpar sig inte för personer med konstaterad minnessjukdom.  Vi rekommenderar rehabiliteringen på institution särskilt för sökande som vill ha omväxling, stimulans, sällskap, ledd verksamhet och gemenskap.

Vad omfattar en rehabiliteringsperiod på institution?

Rehabiliteringen på institution omfattar en tio dagars rehabiliteringsperiod med full pension i dubbelrum samt behandlingar rekommenderade av läkare.  Rehabiliteringsperioden inleds vanligen med en läkarundersökning. Utifrån den gör läkaren en personlig rehabiliteringsplan för varje deltagare.  Rehabiliteringsperioden omfattar bland annat massage, fotvård, gymnastik, fysioterapi, paraffinbehandling samt olika test som kartlägger fysiska och psykiska förmågor. Periodens innehåll varierar i de olika rehabiliteringscentrumen. Förutom behandlingar rekommenderade av läkare omfattar perioden också fritidsverksamhet som rehabiliteringscentrumet ordnar: motion, musik och ergoterapi.

När man blir beviljad rehabilitering av Lotta Svärd Stiftelsen ska man inför rehabiliteringsperioden skaffa ett aktuellt läkarintyg angående sitt hälsotillstånd och ta med det till rehabiliteringen.

Positivt beslut om rehabilitering på institution

Lotta Svärd Stiftelsens rehabiliteringskommitté styr personen som blir beviljad rehabilitering på institution till det närmaste lämpliga rehabiliteringscentrumet där man kan genomföra rehabiliteringen.

Lotta Svärd Stiftelsen ersätter personens resekostnader till och från rehabiliteringscentrumet enligt billigaste färdmedel om inte annat nämns i beslutet.  Kvitton för resekostnader ska då sändas till Lotta Svärd Stiftelsen.  Om det är aktuellt med ersättning för taxiresor och en eventuell följeslagares resor ska saken diskuteras på förhand med Lotta Svärd Stiftelsens personal.

Stimulans och rehabilitering i öppen vård

En person som är berättigad till stimulans och rehabilitering i öppen vård kan själv välja behövliga rehabiliterande och stimulerande tjänster i Lotta Svärd Stiftelsens tjänsteförteckning.  Stimulans och rehabilitering i öppen vård kan omfatta fysioterapi, massage, fotvård och manikyr samt icke-medicinska behandlingar.  Vi firar Lotta Svärds 100 år genom att utöka utbudet tjänster inom stimulans och rehabilitering. Stiftelsen kan nu ersätta också kostnader för gympagrupp, simhalls- och gymbesök, samt avgifter för tjänster hemma som stöd med hemsysslor, minnesövningar, vistelse utomhus samt stöd för att hitta olika tjänster och hobbyer på orten. Förutom rehabilitering av rörelseorgan och minne kan tjänsterna omfatta besök hos frisörska och kosmetolog.

Rehabilitering och behandlingar

Rehabiliteringen omfattar fysioterapi, fotvård och manikyr, massage och icke-medicinska behandlingar. Lottan ska på egen bekostnad skaffa sig en läkarremiss för fysioterapin. För fotvård och manikyr, massage samt icke-medicinska behandlingar behövs ingen läkarremiss.

Assistans hemma

Assistans hemma omfattar hembesök av en utomstående tjänsteleverantör. Assistans hemma är inte en vanlig hemtjänst, utan det handlar om att få stöd med vardagssysslor och att göra saker tillsammans. Assistansen kan omfatta till exempel vistelse utomhus, butiksbesök, matlagning, biblioteksbesök och gemensamt deltagande i evenemang utanför hemmet.

Motion

Motionen omfattar stöd för en självständig fysisk hobby, som avgifter för gympagrupp, simhall och gym eller andra motionsinriktade hobbyer.

Salongstjänster

Salongstjänsterna kan omfatta besök hos damfrisör och kosmetolog.

 

Lottan/smålottan får en plan för köp av tjänster. Med hjälp av den kan hon själv eller tillsammans med en släkting/assistent planera hur hon ska utnyttja den beviljade stimulerande rehabiliteringen.

Lottan/smålottan eller hennes assistent ska själv söka fram en lokal tjänsteleverantör som kan erbjuda de önskade tjänsterna, och komma överens om en lämplig tidpunkt. Tjänsterna kan genomföras hos tjänsteleverantören, hemma hos lottan/smålottan eller i ett äldreboende där lottan/smålottan är permanent bosatt.

 

Information +358 9 4770 2881 eller +358 9 4770 2886 / må-fre kl 9.00 – 16.00

Rehabiliteringsansökningar skickas till adressen:

Lotta Svärd Säätiö

Mannerheimintie 93

00270 Helsinki

Rehabiliterings- och understödsansökningar